Sandfiller ‘geen gaatjes, maar sleufjes’ viert lustrum

Schoon verticuteren en bezanden in één werkgang.

GKB machines kwam al in 2008 met de Sandfiller. De machine werd revolutionair genoemd ten opzichte van het door Pols Zuiderland geïmporteerde Graden Contour Sand Injection- systeem. Ook de Graden is een zelfrijdende machine die de toplaag verbetert door gelijktijdig te verticuteren en de ontstane sleufjes te bezanden. Deze machine heeft evenwel het gezelschap nodig van minstens twee mensen, die constant de zandbunker bijvullen. Bij de GKB Sandfiller gaat dat anders. De zandbunker heeft een grote capaciteit, waardoor deze niet constant bijvulling nodig heeft. Bovendien werpt de machine geen restmateriaal op de green, zoals zijn soortgenoot dat doet. Greenkeepers hoeven dus na afloop van de bezanding niet met een blazer en een zuiger de green op om het vilt en grasresten op te ruimen. Lees meer.