Preventief onderhoud tegen microplastics

Milieuvervuiling door kunstgrasvezel slijtage wordt over de hele wereld een groot onderwerp. De grootste zorg zijn de reeds aangelegde velden. Wat kan er gedaan worden om te voorkomen dat de kwestie buiten proporties wordt opgeblazen?

De huidige kunstgrasgarens zijn veruit superieur aan de garens die tien jaar geleden werden geproduceerd. Echter zijn het de velden die nu worden gebruikt die de toekomst van kunstgras zullen bepalen. De hoeveelheid vezelslijtage als gevolg van gebruik of het onvermogen om te voorkomen dat deze deeltjes het veld verlaten, kunnen de toekomst voor kunstgrasvelden aanzienlijk beïnvloeden. Onderzoekers van de Universiteit van Barcelona sloegen vorig jaar alarm door te beweren dat 15% van de mesoplastische en macroplastische plasticdeeltjes die zij in open water vonden, vezeldeeltjes van kunstgras zijn. Dit suggereert dat kunstgrasvezels aanzienlijk kunnen bijdragen aan de plasticvervuiling. In de 417 watermonsters die zij tussen juni 2014 en juli 2021 verzamelden, vonden ze tot 20.000 vezels die per dag door de rivier stroomden. Op twee kilometer van de kunst werden per vierkante kilometer tot 213.200 vezeldeeltjes aangetroffen. Op verzoek van de EMEA Synthetic Turf Council (ESTC) onderzoekt de Universiteit van Osnabrück momenteel het slijtagegedrag van kunstgrasvelden. Ongeacht de uitkomst zal het gebruik van beheersmaatregelen zoals kantplanken, onvermijdelijk zijn als men wil voorkomen dat autoriteiten over de hele wereld hun enthousiasme voor kunstgras verliezen. “Afhankelijk van het type veld, het soort garen dat wordt gebruikt, de Dtex, de leeftijd van het veld, de gebruiksintensiteit en het niveau van toezicht om ervoor te zorgen dat het veld alleen wordt betreden door spelers met het juiste schoeisel, verzamelen we bij het onderhoud ergens tussen een emmer tot een kruiwagenlading vol stukjes vezel,” weet John van Gennip van J&E Sports uit ervaring. Dat maakt duidelijk hoe noodzakelijk overlappende risicobeheersmaatregelen zijn om milieuvervuiling te voorkomen.

Niet noodzakelijkerwijs onderhoud

Vezelslijtage treedt na zes tot acht jaar op en zal na tien jaar gebruik duidelijk zichtbaar zijn. In totaal kan een veld in tien jaar tijd tot 12% van zijn vezels verliezen. Om vast te stellen hoeveel onderhoudsapparatuur bijdraagt aan garenslijtage, voerde testinstituut Ercat twee jaar geleden een test uit waarbij verschillende monsters werden onderworpen aan 110 cycli van borstelen of raken. Voorafgaand aan de test werd elk monster onderworpen aan 100 Lisport-XL-cycli zonder schuurplaten. “Zowel voor als na de test zijn de vezeldikte en -breedte gemeten. Hoewel we niet echt veel schade constateerden, was er toch schade zichtbaar,” vertelde Gerrit de Koe van de gemeente Amsterdam vorig jaar aan de redactie van de website Sportvelden.info. De gemeente was opdrachtgever voor het onderzoek. De Koe kwam tot de conclusie dat borstels van 3 mm of meer een veld te veel konden beschadigen. Vandaar dat hij besloot kunstgrasvelden in de toekomst alleen nog maar te raken.

Regelmatige dieptereiniging

John van Gennip wijst erop dat het essentieel is om een gezond infill-niveau te behouden. “Zolang de infill aanwezig is en er voldoende van is om de vezel rechtop te houden maar toch flexibel te zijn, blijft de slijtage van het garen tot een minimum beperkt.” Hij adviseert om eens per maand een veld te borstelen maar ook om het eens per week te slepen. “Voor het dieptereinigen hebben we een eigen machine ontwikkeld. Ons advies is om dat één keer per jaar te doen. De machine woelt de infill los voordat deze over een zeef van 4 mm gaat om de microplastics te verwijderen. Stofafzuiging verwijdert zelfs de fijnste microplasticdeeltjes voordat het gereinigde infill weer op het veld wordt teruggebracht.”

Verantwoordelijkheid nemen

De textielindustrie heeft van de Europese Commissie (EC) toestemming gekregen om zichzelf te reguleren in de strijd tegen microplasticvervuiling. Als zij hun belofte nakomen om alle wasmachines van een 1,6 micron filter te voorzien om zo zelfs de kleinste textielvezeltjes op te vangen in het waswater dat op weg is naar het riool, dan zal de EC geen aanvullende maatregelen eisen. De kunstgrasindustrie streeft een vergelijkbare positie na. Vandaar dat zij nadrukkelijker spreken van het stofzuigen van kunstgrasvelden. “Dit is het advies dat momenteel wordt gegeven aan particulieren die in kunstgrasproducten investeren. Denk aan kunstgras voor in de tuin of op het balkon. Deze markt is veel groter dan die voor kunstgras voor de sport maar kent geen specifieke apparatuur om de mat adequaat te reinigen,” stelt Jan-Willem Kraaijeveld van GKB Machines. Eigenaren van kunstgrassportvelden hebben wel de keuze uit meerdere machines. “De Top-Clean verwijdert bladeren of sigarettenpeuken die meestal op de kunstgrasgrassprieten liggen. Als je zelfs de kleinste microplasticdeeltjes wilt verwijderen dan is ons advies om de Deep-Clean te nemen.” De GKB Deep-Clean zeeft ook het infill en scheidt met behulp van stofafzuiging microplastic uit derde generatie kunstgrasvelden. “Het kost iets meer tijd maar het is de beste garantie dat het veld vrij zal zijn van microplasticdeeltjes. Daarmee blijft het veilig voor het milieu en straks voor voortgezet hergebruik.”

Meer informatie

Voor diepgaandere informatie verwijzen we u graag naar www.sportvelden.info Ontdek daar meer inzichten en bronnen over onderwerpen zoals synthetisch gras onderhoud, vezel slijtage, en milieueffecten.