Drainage en beluchting: onderhoud uw golfveld om het hele jaar door te kunnen spelen

U wilt natuurlijk dat er het hele jaar gespeeld kan worden op een golfbaan. Om dit te bereiken, spelen drainagetechnieken en beluchtingprogramma’s een grote rol. We merken dat er vaak veel aandacht is voor kwaliteitsbehoud van de greens in de winter, maar er wordt veel minder aandacht besteedt aan de invloed van fairways op een golfbaan. GKB Machines onderzoekt daarom de verschillende drainagetechnieken en de beluchtingsprogramma die uw golfbaan van een perfect onderhoud voorzien. Ook bespreken we welke machines u het beste kunt gebruiken voor het onderhoud van uw golfbaan: de GKB Drainmaster en de GKB Deep Tine Aerator.

Wat voor soort drainagesysteem hebben golfclubs?

Fairways zullen meestal worden aangelegd op grond die sterk in doorlaatbaarheid varieert. Als een golfclub een primaire landdrainage via pijpen heeft geïnstalleerd is dit meestal in de vorm van een raster- of visgraatsysteem, waarbij de zijtakken op een afstand van vijf, zeven of tien meter naar een hoofdafvoer lopen. Dit systeem is afhankelijk van:

 • de grondsoort;
 • de fysieke kenmerken van de omgeving;
 • de plaats van uitstroomlocaties.

Allemaal met hetzelfde doel: het grondwater adequaat afvoeren.

Secondaire drainage

Om de afvoer van overtollig vocht uit de bodem naar het leidingnet te versnellen, is er vaak secundaire drainage nodig. Hiervoor zijn twee redenen:

1. Secundaire drainagesystemen verwijderen water snel van het oppervlak.

2. Secundaire drainage voert het water naar het primaire systeem, zodat fairways en andere speeloppervlakken hun speelmogelijkheden behouden, zelfs na hevige regenval. Dit gebeurt door middel van zandsleuven, zand- of grindbanden en/of een frequente beluchting.

Wanneer voer je secondaire drainage uit?

Wanneer secundaire drainage wordt uitgevoerd, is van groot belang. Als de fairways al water vasthouden, kan het gebruik van machines soms meer kwaad dan goed doen. Daarom raden we aan om de problemen in de eerste plaats te voorkomen door secundaire drainagesystemen in uw onderhoudsprogramma op te nemen en deze in droge omstandigheden uit te voeren.

Welke machine kunt u gebruiken voor drainage?

Als er geen water wordt vastgehouden in de drainage is een machine zeer geschikt. Maar welke kunt u dan het beste gebruiken? Dat is onze GKB Drainmaster.

De GKB Drainmaster werkt als volgt:

 • De Drainmaster graaft twee of drie sleuven van 40 mm breed op een onderlinge afstand van een halve meter, haaks op de al bestaande drainage.
 • Het uitgefreesde materiaal wordt via de transportband afgevoerd.
 • De Drainmaster vult de sleuven vervolgens af met drainzand naar wens, vanuit de zandbunker. De achterwielen van de machine drukken het zand in de sleuf aan.

Lees meer over onze GKB Drainmaster

Wanneer is het beluchten van het veld nodig met een beluchtingsmachine?

Zelfs met effectieve primaire en secundaire drainagenetwerken is de beweging van vocht nog steeds afhankelijk van de natuurlijke doorlatendheid van het bodemprofiel en het vermogen van water om voldoende door de wortelzonelaag te stromen, waar beluchting een rol speelt. Eventuele problemen met zware bodemprofielen van de vaargeul zullen tijdens de natte wintermaanden verergeren. Een beluchtingsmachine zorgt ervoor dat:

 • de problemen in verband met oppervlakteverdichting worden geminimaliseerd;
 • de neerwaartse beweging van zuurstof en eventuele nutriëntenopname wordt geoptimaliseerd;
 • optimale voorwaarden voor plantgezondheid worden gecreëerd.

Welke beluchtingsmachine kunt u gebruiken?

Met onze GKB Deep Tine Aerator (DTA) voorkomt u bodemverdichting. De Deep Tine Beluchter (DTA) is verkrijgbaar in vier werkbreedtes. De grootste twee – 2,1 m en 2,6 m – zijn bij uitstek geschikt voor het verdichten van fairways, tot een diepte van 400 mm of zo diep als de omstandigheden op de gegeven dag toelaten. Zoals de naam al zegt, bestaat de machine uit een tandensysteem. Het is mogelijk om de tanden in te wisselen voor soort.

We geven je twee belangrijke tips over de Deep Tine Aerator:

Gebruik de machine alleen als het buiten droog is. Zo voorkomt u nadelige gevolgen voor de gezondheid van planten.

Als er zich een mogelijk aandoet in de aanloop naar de winter, gebruik dan 1 inch tanden met een deiningsniveau dat past bij de bodemgesteldheid om gaten in de grond te creëren, waarmee eventuele regenval wordt afgevoerd.

Lees meer over de GKB Deep Tine Aerator

En wat na het beluchten?

Als de tijd en de middelen het toelaten, kunt het beluchten van uw golfbaan opvolgen met bezanding. Frequente, lichte bezanding op de fairways heeft de volgende voordelen:

 •  Het kan de drainage-eigenschappen van de bovenste wortelzone verbeteren.
 • Het kan de hoeveelheid organische stof die zich ophoopt in de toplaag verminderen.
 • Daarnaast zorgt het voor een omgeving die ook minder bevorderlijk is voor wormen.

Een schijfstrooier zoals de GKB Sandspreader is een snelle en nauwkeurige manier om zand gelijkmatig over de fairway te verdelen. De SP300 heeft een grote trechterinhoud van 3 m3 en een strooibreedte tot 10 m.

Conclusie drainage en beluchting

De hoeveelheid activiteiten die nodig zijn om waterdoorlatende fairways te creëren, zal grotendeels worden bepaald door hun constructie en de mate van spelersaantallen. Bedenk echter dat verdichting veel gemakkelijker is te voorkomen dan te genezen.