Archief

Preventief onderhoud tegen microplastics

Milieuvervuiling door kunstgrasvezel slijtage wordt over de hele wereld een groot onderwerp. De grootste zorg zijn de reeds aangelegde velden. Wat kan er gedaan worden om te voorkomen dat de kwestie buiten proporties wordt opgeblazen?

De huidige kunstgrasgarens zijn veruit superieur aan de garens die tien jaar geleden werden geproduceerd. Echter zijn het de velden die nu worden gebruikt die de toekomst van kunstgras zullen bepalen. De hoeveelheid vezelslijtage als gevolg van gebruik of het onvermogen om te voorkomen dat deze deeltjes het veld verlaten, kunnen de toekomst voor kunstgrasvelden aanzienlijk beïnvloeden. Onderzoekers van de Universiteit van Barcelona sloegen vorig jaar alarm door te beweren dat 15% van de mesoplastische en macroplastische plasticdeeltjes die zij in open water vonden, vezeldeeltjes van kunstgras zijn. Dit suggereert dat kunstgrasvezels aanzienlijk kunnen bijdragen aan de plasticvervuiling. In de 417 watermonsters die zij tussen juni 2014 en juli 2021 verzamelden, vonden ze tot 20.000 vezels die per dag door de rivier stroomden. Op twee kilometer van de kunst werden per vierkante kilometer tot 213.200 vezeldeeltjes aangetroffen. Op verzoek van de EMEA Synthetic Turf Council (ESTC) onderzoekt de Universiteit van Osnabrück momenteel het slijtagegedrag van kunstgrasvelden. Ongeacht de uitkomst zal het gebruik van beheersmaatregelen zoals kantplanken, onvermijdelijk zijn als men wil voorkomen dat autoriteiten over de hele wereld hun enthousiasme voor kunstgras verliezen. “Afhankelijk van het type veld, het soort garen dat wordt gebruikt, de Dtex, de leeftijd van het veld, de gebruiksintensiteit en het niveau van toezicht om ervoor te zorgen dat het veld alleen wordt betreden door spelers met het juiste schoeisel, verzamelen we bij het onderhoud ergens tussen een emmer tot een kruiwagenlading vol stukjes vezel,” weet John van Gennip van J&E Sports uit ervaring. Dat maakt duidelijk hoe noodzakelijk overlappende risicobeheersmaatregelen zijn om milieuvervuiling te voorkomen.

Niet noodzakelijkerwijs onderhoud

Vezelslijtage treedt na zes tot acht jaar op en zal na tien jaar gebruik duidelijk zichtbaar zijn. In totaal kan een veld in tien jaar tijd tot 12% van zijn vezels verliezen. Om vast te stellen hoeveel onderhoudsapparatuur bijdraagt aan garenslijtage, voerde testinstituut Ercat twee jaar geleden een test uit waarbij verschillende monsters werden onderworpen aan 110 cycli van borstelen of raken. Voorafgaand aan de test werd elk monster onderworpen aan 100 Lisport-XL-cycli zonder schuurplaten. “Zowel voor als na de test zijn de vezeldikte en -breedte gemeten. Hoewel we niet echt veel schade constateerden, was er toch schade zichtbaar,” vertelde Gerrit de Koe van de gemeente Amsterdam vorig jaar aan de redactie van de website Sportvelden.info. De gemeente was opdrachtgever voor het onderzoek. De Koe kwam tot de conclusie dat borstels van 3 mm of meer een veld te veel konden beschadigen. Vandaar dat hij besloot kunstgrasvelden in de toekomst alleen nog maar te raken.

Regelmatige dieptereiniging

John van Gennip wijst erop dat het essentieel is om een gezond infill-niveau te behouden. “Zolang de infill aanwezig is en er voldoende van is om de vezel rechtop te houden maar toch flexibel te zijn, blijft de slijtage van het garen tot een minimum beperkt.” Hij adviseert om eens per maand een veld te borstelen maar ook om het eens per week te slepen. “Voor het dieptereinigen hebben we een eigen machine ontwikkeld. Ons advies is om dat één keer per jaar te doen. De machine woelt de infill los voordat deze over een zeef van 4 mm gaat om de microplastics te verwijderen. Stofafzuiging verwijdert zelfs de fijnste microplasticdeeltjes voordat het gereinigde infill weer op het veld wordt teruggebracht.”

Verantwoordelijkheid nemen

De textielindustrie heeft van de Europese Commissie (EC) toestemming gekregen om zichzelf te reguleren in de strijd tegen microplasticvervuiling. Als zij hun belofte nakomen om alle wasmachines van een 1,6 micron filter te voorzien om zo zelfs de kleinste textielvezeltjes op te vangen in het waswater dat op weg is naar het riool, dan zal de EC geen aanvullende maatregelen eisen. De kunstgrasindustrie streeft een vergelijkbare positie na. Vandaar dat zij nadrukkelijker spreken van het stofzuigen van kunstgrasvelden. “Dit is het advies dat momenteel wordt gegeven aan particulieren die in kunstgrasproducten investeren. Denk aan kunstgras voor in de tuin of op het balkon. Deze markt is veel groter dan die voor kunstgras voor de sport maar kent geen specifieke apparatuur om de mat adequaat te reinigen,” stelt Jan-Willem Kraaijeveld van GKB Machines. Eigenaren van kunstgrassportvelden hebben wel de keuze uit meerdere machines. “De Top-Clean verwijdert bladeren of sigarettenpeuken die meestal op de kunstgrasgrassprieten liggen. Als je zelfs de kleinste microplasticdeeltjes wilt verwijderen dan is ons advies om de Deep-Clean te nemen.” De GKB Deep-Clean zeeft ook het infill en scheidt met behulp van stofafzuiging microplastic uit derde generatie kunstgrasvelden. “Het kost iets meer tijd maar het is de beste garantie dat het veld vrij zal zijn van microplasticdeeltjes. Daarmee blijft het veilig voor het milieu en straks voor voortgezet hergebruik.”

Meer informatie

Voor diepgaandere informatie verwijzen we u graag naar www.sportvelden.info Ontdek daar meer inzichten en bronnen over onderwerpen zoals synthetisch gras onderhoud, vezel slijtage, en milieueffecten.

 

 

Beperk verspreiding kunstgras vulmateriaal met enkele simpele stappen

Met een kunstgrasoppervlak  is het mogelijk om grote aantallen mensen te laten spelen en te genieten van sport. Dit heeft de populariteit van het materiaal behoorlijk versterkt. Zoals bij elk technisch product is het echter belangrijk dat een kunstgrasveld op zo’n manier wordt gebruikt dat ook de negatieve impact die het heeft op de omgeving, wordt geminimaliseerd. Een belangrijk aspect daarvan is om bij zowel gebruik als onderhoud van het product de verspreiding van vulmateriaal te minimaliseren.

 

Guidance on how to Minimize Infill Dispersion into the Environment

De EMEA Synthetic Turf Council (ESTC), in samenwerking met het European Standards Committee (CEN), heeft hierover een technisch rapport opgesteld: Guidance on how to Minimize Infill Dispersion into the Environment – waarin wordt beschreven hoe door toepassing van enkele eenvoudige ontwerp-, bedienings- en onderhoudsprocedures de zogenaamde infill-vervuiling kan worden tegengegaan.

In het rapport wordt uiteengezet hoe de voorziening voor het minimaliseren van deze effecten reeds begint tijdens de planning en bouw van het complex.  Zodra het kunstgrasveld geplaatst wordt, kan de aandacht uitgaan naar verdere eenvoudige maatregelen. Zoals de montage van lage insluitingsbarrières rond de omheining om de invulling te helpen behouden, zonder dat het zicht op het speelveld voor de toeschouwers beperkt wordt. De decontaminatiematten en/of schoeisel-reinigingsstations moeten ook worden geïnstalleerd op een manier zodat snel en gemakkelijke reinigen van laarzen of ander schoeisel na het spel wordt bespoedigd. Een eventuele uitsparing voor het opvangen van het vulmateriaal bij deze reinigingsstations, moet op de juiste manier worden gefilterd om te voorkomen dat het verzamelde materiaal met het regenwater wegspoelt. Ook buiten het complex moeten de aangrenzende oppervlakteafvoeren op de juiste manier worden beschermd met afdekkingen en slibemmers om te voorkomen dat het vullingsmateriaal tijdens slecht weer in het regenwaterafvoersysteem terechtkomt.

Er zijn, in goed overleg met de fabrikant en/of installateur, tal van andere maatregelen die kunnen worden toegepast in en rond de bouwfase. De leverancier kent de gemakkelijkste en meest effectieve methoden om migratie van het materiaal te minimaliseren. Met het gebruik van een synthetisch oppervlak zal het vullingsmateriaal namelijk van nature de neiging hebben om zich naar naar de omtrek van het veld te verspreiden. Zorgvuldig onderhoud zorgt ervoor dat het materiaal wordt terug getransporteerd naar de gebieden met een hoger gebruik, daar waar dit nodig is voor de stabiliteit van het oppervlak en de bespeelbaarheid van het veld. De eenvoudigste manier om dit te doen is door regelmatig borstelen van het oppervlak.

 

Welke borstel?

De meest geschikte borstel voor een oppervlak wordt vaak door de fabrikant geadviseerd en wij raden aan dit advies op te volgen om het risico op onnodige schade of slijtage aan het veld te verminderen. GKB heeft een reeks borstelopties, waaronder de 4 m brede borstel, voor snelle oppervlaktedekking met hydraulisch opvouwbare vleugels, voor handig transport en opslag.  De GKB Quick-Brush kan worden geconfigureerd met een reeks optionele extra’s, waaronder een hark of rubberen afwerkingsmat om aan uw specifieke vereisten te voldoen.

Ook heeft GKB de Rotobrush, speciaal ontworpen voor het borstelen van de omtrekgebieden.  De roterende borstelkop op de arm van de Rotobrush kan schakelen tussen bediening met de klok mee en tegen de klok in. De stijve borstelharen vangen het opgehoopte vulmateriaal effectief op en transporteren het naar het midden van het speeloppervlak.  Samen met het herverdelen van het vulmateriaal is het borstelen van de randen van een kunstgrasveld ook cruciaal om te voorkomen dat mos, algen en andere verontreinigingen zich verspreiden.

Het gebruik van de GKB Rotobrush om het omliggende terrein te onderhouden, zorgt voor veel lagere verspreidingshoeveelheid van vulmateriaalvervuiling in vergelijking met andere traditionele methoden om de randgebieden schoon te houden. Met name het gebruik van een bladblazer raden wij ten zeerste af. Wees echter ook voorzichtig bij het gebruik van een borstel met een verticale rotatie. Hiermee kan het gebeuren dat vulmateriaal van het oppervlak afgeveegd wordt.

Bij het borstelen of het gebruik van andere onderhoudsgereedschappen of reinigingsmiddelen, is het onvermijdelijk dat er wat vulmateriaal op de borstelharen en carrosserie wordt verzameld.  Zorg er dus te allen tijde voor dat de machine grondig wordt gereinigd voordat deze het speeloppervlak verlaat. Idealiter zodra de klus is voltooid, moet de apparatuur veilig worden opgeslagen op een harde ondergrond, op een plek die niet afvloeit naar de omgeving. Zoals reeds vermeld, kunnen slibvallen helpen om de overloop naar de waterwegen te verminderen. Deze moeten vervolgens regelmatig worden gecontroleerd en geleegd om te zorgen dat ze effectief blijven.

 

De effecten van de natuur

Naast de natuurlijke verplaatsing die gepaard gaat met spel en onderhoud, kunnen de effecten van moeder natuur ook van invloed zijn op de hoeveelheid verspreiding.  Een doeltreffend aangelegd speelveld heeft een camberelement om het vormen van plassen te helpen voorkomen – des te groter het camber, des te groter de kans dat vulmateriaal zich ophoopt aan de randen van het speelveld na perioden van zware regenval.  Het beheersen van sneeuwval is een andere situatie waarin vulmateriaal zich op ongewenste wijze kan verplaatsen. Alleen als het absoluut noodzakelijk is, kan men proberen sneeuw van een kunstmatig oppervlak te verwijderen. Het risico daarbij is dat men  grote hoeveelheden vulmateriaal verwijdert en dientengevolge een deel van het grastapijt zal verdampen.  Als sneeuw wordt opgeruimd voor de toeschouwers van het veld, moeten er opnieuw voldoende geprepareerde omtrekranden zijn om de verplaatsing van vulmateriaal te beperken wanneer de (sneeuw)ophopingen beginnen te ontdooien.

Het gebruik van enkele van de besproken tools en technieken helpt om ervoor te zorgen dat het vulmateriaal daar blijft waar het nodig is en vermindert daarnaast de hoeveelheid extra vulmateriaal die nodig is om het oppervlak van de grasmat op het gewenste niveau te houden.  Het ESTC-rapport schetst zes aanvullende overwegingen om bij het uitvoeren van infill-top-ups het mogelijke besmettingsniveau te verlagen:

 • Inspecteer de levering van invulmaterialen persoonlijk om ervoor te zorgen dat de verpakking niet beschadigd of open is.
 • Bewaar de materialen veilig totdat ze nodig zijn, in een omgeving waar de verpakking niet zal afbreken of beschadigd raken.
 • Open de zakken in de beslotenheid van het veld – vervoer geen losse vulling van de opslaglocatie naar de plaats.
 • Zorg ervoor dat het oppervlak gebruiksklaar is en dat de juiste inperkingsmaatregelen voorafgaand aan de operatie genomen zijn.
 • Verzamel en bewaar de lege invulverpakking voordat u ze van het veld verwijdert.
 • Reinig de apparatuur die wordt gebruikt bij het ‘opwaarderen’ grondig voordat u ze terugbrengt naar de opslagruimte.

Als het gaat om het beheersen van de verspreiding van nieuw vulmateriaal, moeten vergelijkbare principes worden gebruikt als welke werden besproken voor het borstelen. Gebruik bijvoorbeeld geen strooimachines om nieuw vulmateriaal te verspreiden. Dit brengt het risico met zich mee dat materiaal buiten het speelveld wordt gegooid. Voor de distributie van alle soorten vulmateriaal – zand, SBR rubber, TPE rubber of kurk – beschikt de GKB Vuller, over een 3m3 hopper en nauwkeurige distributie-aanpassingen om een precieze hoeveelheid materiaal precies daar te ‘droppen’ waar het nodig is.  De Vuller kan rijden met een maximale snelheid van 15 km / h, over een werkbreedte van 1,5 m per pas, terwijl de draaibare bestuurdersstoel garandeert dat de machine gemakkelijk in meerdere richtingen kan worden bediend.

 

Meer informatie

Meer informatie over ‘best practices’ voor het onderhoud van synthetische oppervlakken kan worden verkregen via de EMEA Synthetic Turf Council , waarvan GKB Machines lid is.  De ESTC is een branchevereniging voor de kunstgrasindustrie in de EMEA-regio – het doel en doel om het werk van degenen die actief zijn in de sport- en landschapssector te dienen, te promoten, te ontwikkelen, te laten groeien en te bepleiten.

Machines voor het onderhouden van uw kunstgras sportvelden

Als fieldmanager wilt u uw kunstgrasvelden natuurlijk zo goed mogelijk onderhouden. Zo kunnen spelers zo lang mogelijk van de velden genieten. Maar hoe houd u uw kunstsportveld zo schoon mogelijk? We lichten drie GKB machines uit waarmee u uw kunstgras sportvelden goed kunt onderhouden én snel en efficiënt kunt schoonmaken: de Leaf Clean, de Topclean en de Aerator. 

Houd uw kunstgrasveld schoon van bladeren met de Leaf Clean

Met de Leaf Clean kunt u snel en nauwkeuring bladafval van uw kunstgrasveld verwijderen. Het resultaat? U voorkomt de groei van onkruid én bespaart op het jaarlijkse herfstonderhoud van uw veld.  

Lees meer over de Leaf Clean 

Werkwijze Leaf Clean

Met de Leaf Clean onderhoud u uw kunstgrasveld in een paar stappen:

 1. De machine is voorzien van een bladzuiger die over een 180 cm brede zuigmond beschikt. Zachte borstels aan de voorkant van de zuigmond vegen de losse bladeren op.
 2. Een ventilator creëert een luchtstroom en blaast de bladeren naar de opvangbak.
 3. Met een hydraulische kiepfunctie kunt u de bladeren eenvoudig lozen. 

Anders dan bij een bladblazer blaast u met de Leaf Clean geen infill mee.  

Efficiënt uw kunstgrasveld schoonmaken met de Top Clean

Met de Top Clean kunt u eenvoudig uw kunstgras sportveld schoon houden van zwerfafval, zoals losliggend vuil, papier, sigaretten en plastic flessen.  

Lees meer over de Top Clean 

Werkwijze Top Clean

Uw kunstgras sportveld eenvoudig schoon houden kan met de Top Clean. In een aantal stappen is uw veld weer helemaal schoon: 

 1. De voorkant van de Top Clean is voorzien van een borstel die het vuil op uw kunstgrasveld omhooghaalt en oproept.  
 1. Het infill wordt meegenomen en wordt op een zeef geworpen die het heen en weer schudt.  
 1. De infill valt terug in de mat. 
 1. Vervolgens wordt het vuil afgevoerd naar twee opvangbakken.  
 1. U leegt de opvangbakken en uw kunstgrasveld is weer schoon! 

Onderhoud uw kunstgrasveld: voorkom verdichting met de Aerator

Verdichting is één van de meest hardnekkige problemen van kunstgras sportvelden. Als oplossing hebben wij de GKB Aerator ontwikkelt.  

Lees meer over de Aerator 

Werkwijze Aerator

Op welke manier onderhoud u uw kunstgrasveld met de Aerator? 

 1. De Aerator is uitgerust met tandrollen. Deze zijn met een lichte vertanding aan elkaar gekoppeld.  
 1. Die vertanding zorgt ervoor dat de tanden van de rol een licht wrikkende werking hebben.  
 1. Als u met de Aerator over uw kunstgras sportveld rijdt, wordt het verdichte pakket opengebroken. Hierdoor worden de sporttechnische eigenschappen teruggehaald en is uw veld weer als nieuw! 

GKB lanceert de nieuwe V-Collector

Op de BTME in maart dit jaar lanceerde GKB een gloednieuwe toevoeging aan ons onderhoudsassortiment voor natuurgrasonderhoud, namelijk de V-Collector! Deze machine is gebaseerd op de principes van onze VStrong verticuteermachine. De nieuwe V-Collector zorgt gegarandeerd voor een effectieve verwijdering van organisch materiaal én een verzameling van het materiaal in één keer.

Waar kunt u de V-Collector voor inzetten?

De V-Collector is ideaal voor gebruik op golf- en bowlinggreens, cricketwickets en andere situaties waar het verzamelen van het verwijderde materiaal wenselijk is.

Kenmerken V-Collector

 • De V-Collector is verkrijgbaar in twee werkbreedtes: 1,2 m en 1,6 m.
 • De machine is uitgerust met nauwkeurig ontworpen stalen messen. Deze hebben een onderlinge afstand van 25, 50, 75 of 100 mm. Dit is ideaal voor het nauwkeurig verwijderen van vilt, oppervlakteresten en laterale aangroei tot een diepte van 40 mm.

Voordelen V-Collector

 • De V-Collector is een multifunctionele machine die ervoor zorgt dat u snel materiaal van uw veld kunt verwijderen. Oppervlakte- en spelverstoring worden tot een minimaal beperkt.
 • De windpeddels, gemonteerd op GKB’s unieke CombiRotor®, genereren voldoende zuigkracht om het afgezogen materiaal op te tillen en in de nieuwe 400L opvangbak te lozen.
 • De opvangbak kan vervolgens eenvoudig met een druk op de knop hydraulisch worden opgetild en geleegd.

Reactie op de nieuwe V-Collector

Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe V-Collector zei UK Operations Manager Tom Shinkins: “We zijn er trots op dat we hebben geluisterd naar onze eindgebruikers en een oplossing hebben bedacht voor alledaagse problemen. De nieuwe V-Collector is zeer geschikt voor greenkeepers en combineert verwijdering en puinverzameling in één keer. Zo wordt de taak een stuk minder arbeidsintensief! De eerste reactie die we hebben gehad op de machine die op BTME te zien is, was zeer positief en we kijken er erg naar uit om de machine de komende maanden uit te testen.”

Makkelijk en snel je golfbaan onderhouden met de Sandfiller

Zorgvuldig beheer van het organische stofgehalte is van cruciaal belang. Hiermee optimaliseer je zowel de gezondheid als de speeleigenschappen van golfgreens. Als het gaat om het beheer van deze rieten lagen, is er geen universele tool of techniek die geschikt is voor elke golfbaan. Toch zijn er methoden en machines beschikbaar, zoals gelijktijdige zandinjectie, die ervoor zorgen dat speeloppervlakten snel en efficiënt bespeelbaar worden gemaakt. GKB vertelt u meer over de technieken en over onze machine die u hierbij helpt: de GKB Sandfiller.

Invloed snelheid ophoping riet

Een aantal factoren is van invloed op de snelheid waarmee riet zich ophoopt. Denk aan klimatologische omstandigheden, de dominante grassoorten die de samenstelling van de greens vormen en de niveaus van voeding die op het oppervlak worden toegepast. Te veel vilt kan ertoe leiden dat greens zacht en waterhoudend worden en vatbaar zijn voor schade door mechanisch onderhoud, vooral tijdens de wintermaanden. Andere nadelen van te veel vilt zijn:

 • het beperkt de luchtstroom;
 • het remt de plantengroei;

Ook kan te weinig organisch materiaal ervoor zorgen dat putoppervlakken hun stabiliteit verliezen.

Te hoog rietgehalte golfbaan

Voor de meeste banen wordt een rietgehalte van ongeveer 5-7% als ‘ideaal’ beschouwd in de bovenste 20 mm van het oppervlak. Wanneer de niveaus hoger zijn, moeten mechanische methoden voor het verwijderen van vilt worden gebruikt, waarbij traditioneel het gebruik van invasieve scarificatie of holle kernen wordt gebruikt. Beide technieken kunnen echter zeer storend zijn voor oppervlakken, wat mogelijk kan leiden tot onenigheid met golfers over de gevolgen die dit heeft voor de speelbaarheid.

De toepassing van zand is zeer effectief. Naast het verminderen van het viltgehalte, is het bekend dat topdressing veel voordelen biedt aan een golfgreen, zoals:

 • verbetering van de doorlaatbaarheid van het oppervlak;
 • een betere grasgroei en de groenheid van de green verbeteren.

Afhankelijk van het type zand, de aangebrachte hoeveelheid en de timing hiervan, kan het echter frustraties veroorzaken bij spelers vanwege het ongemak. Om de verwachtingen van de spelers duidelijk te maken, is communicatie over de noodzaak van zandtoepassing noodzakelijk.

Onze GKB Sandfiller

Om u op weg te helpen, heeft onder andere GKB een techniek bedacht om uw golfbaan te onderhouden. Dat kan met onze GKB Sandfiller. Hierbij wordt de verstoring van het speeloppervlak tot een minimum beperkt!

De GKB Sandfiller:

 • verticuteert het oppervlak tot een diepte van 40 mm;
 • verwijdert organisch materiaal en creëert sleuvel die worden gevuld met zand of een combinatie van zand en zaad;
 • verbetert de drainage en bodemvastheid in één werkgang.

De machine is voorzien van een trechter van 400 liter om het verwijderde materiaal op te vangen, waardoor een schone en opgeruimde afwerking ontstaat en het oppervlak vrijwel onmiddellijk weer gebruikt kan worden om te spelen.

Ervaringen met de GKB Sandfiller

Aannemer Marc Kerr Limited gebruikt de afgelopen vijf jaar de GKB Sandfiller en voert werkzaamheden uit voor golfbanen in het hele land. “Deze machine heeft zoveel voordelen”, legt Marc uit. “Alternatieve methoden voor het beheer van organische stof zijn arbeidsintensief en lopen het risico de oppervlakken buiten spel te zetten, wat voor velen geen optie is gezien de vraag van de leden het hele jaar door. We gebruiken de Sandfiller voor ongeveer 30 golfbanen per jaar.”

GKB Sandfiller: combinatie van viltverwijdering en zandinjectie

“Voorheen gebruikte ik een alternatieve machine die arbeidsintensiever was en die het overtollige zand op de green achterliet. Dat moesten we vervolgens handmatig verzamelen. De efficiëntie van het in één keer kunnen uitvoeren van beide handelingen – viltverwijdering en zandinjectie – was voor ons de reden om over te stappen op de GKB Sandfiller. Het zorgt ervoor dat we het werk veel sneller kunnen uitvoeren, wat ook kosten bespaard voor zowel mezelf als voor de club.”

Geschikt voor alle seizoenen

Marc vervolgt: “De GKB Sandfiller is geschikt voor elk seizoen. In de lente kunnen we winterslijtage herstellen en sterke oppervlakten creëren voor de start van het seizoen. In juli en augustus kunnen we het zaad strooien om de kieming te optimaliseren. In de late herfst zorgen de sleuven voor een betere afwatering. Hij concludeert: “Wanneer de GKB Sandfiller ook gebruikt wordt, het levert een stevig oppervlak op met minder organische stof en verbeterde wortelgroei.”

GKB op de BTME 2022

In maart 2022 staat GKB op de BTME, de grasmanagementbeurs in Europa. Deze beurs vindt plaats in Harrogate. Of het nu gaat om beluchten, verticuteren of zandvullen wij zullen op de BTME onze Deep Tine Aerator (DTA), Sandfiller en Combiseerder laten zien. Hieronder vertellen we je graag meer over deze drie machines.

GKB Deep Tine Aerator

Zoals de naam al zegt, kunt u met de GKB Deep Tine Aerator (DTA) uw veld efficiënt beluchten. Deze machine kenmerkt zich als volgt:

 • Een werkdiepte van maximaal 400 mm;
 • Beschikbaarheid van vier werkbreedte, tussen de 1,2 meter en 2,6 meter. (16″) voor een optimale lucht- en vochtverplaatsing.
 • De machine is voorzien van een uniek tandmontagesysteem. Een snelle omschakeling van tanden was nog nooit zo eenvoudig! Door het eenvoudige wrikhoekverstelling tot 25 graden stelt het tandensysteem u in staat het veld intensiever te beluchten.

GKB Sandfiller

De GKB Sandfiller is een echte multitasker!

 • Met de Sandfiller kunt u verticuteren, verschralen en eventueel doorzaaien in dezelfde werkgang.
 • De Sandfiller verticutert het oppervlak tot een diepte van maximaal 40 mm.
 • Het is ook mogelijk om te verschralen. Dan vult u de zandbunker met gedroogd zand. De geverticuteerde sleuven worden dan gevuld met het zand uit de bunker.

GKB Combiseeder

De GKB Combiseerder kan zowel inzaaien als doorzaaien.

 • De combinatie van twee prikrollen en twee borstels creëert het optimale aantal gaten in de grond, waardoor nauwkeurige zaadverdeling en maximale ontkiemingsomstandigheden mogelijk zijn.
 • In ons assortiment vindt u ook kleinere modellen die ideaal zijn voor golfgreens.
 • De Combiseeder is verkrijgbaar in vier werkbreedtes tot 2,4 m, waardoor de machine geschikt is voor zowel greenkeepers, terreinbeheerders als loonwerkers.

Drainage en beluchting: onderhoud uw golfveld om het hele jaar door te kunnen spelen

U wilt natuurlijk dat er het hele jaar gespeeld kan worden op een golfbaan. Om dit te bereiken, spelen drainagetechnieken en beluchtingprogramma’s een grote rol. We merken dat er vaak veel aandacht is voor kwaliteitsbehoud van de greens in de winter, maar er wordt veel minder aandacht besteedt aan de invloed van fairways op een golfbaan. GKB Machines onderzoekt daarom de verschillende drainagetechnieken en de beluchtingsprogramma die uw golfbaan van een perfect onderhoud voorzien. Ook bespreken we welke machines u het beste kunt gebruiken voor het onderhoud van uw golfbaan: de GKB Drainmaster en de GKB Deep Tine Aerator.

Wat voor soort drainagesysteem hebben golfclubs?

Fairways zullen meestal worden aangelegd op grond die sterk in doorlaatbaarheid varieert. Als een golfclub een primaire landdrainage via pijpen heeft geïnstalleerd is dit meestal in de vorm van een raster- of visgraatsysteem, waarbij de zijtakken op een afstand van vijf, zeven of tien meter naar een hoofdafvoer lopen. Dit systeem is afhankelijk van:

 • de grondsoort;
 • de fysieke kenmerken van de omgeving;
 • de plaats van uitstroomlocaties.

Allemaal met hetzelfde doel: het grondwater adequaat afvoeren.

Secondaire drainage

Om de afvoer van overtollig vocht uit de bodem naar het leidingnet te versnellen, is er vaak secundaire drainage nodig. Hiervoor zijn twee redenen:

1. Secundaire drainagesystemen verwijderen water snel van het oppervlak.

2. Secundaire drainage voert het water naar het primaire systeem, zodat fairways en andere speeloppervlakken hun speelmogelijkheden behouden, zelfs na hevige regenval. Dit gebeurt door middel van zandsleuven, zand- of grindbanden en/of een frequente beluchting.

Wanneer voer je secondaire drainage uit?

Wanneer secundaire drainage wordt uitgevoerd, is van groot belang. Als de fairways al water vasthouden, kan het gebruik van machines soms meer kwaad dan goed doen. Daarom raden we aan om de problemen in de eerste plaats te voorkomen door secundaire drainagesystemen in uw onderhoudsprogramma op te nemen en deze in droge omstandigheden uit te voeren.

Welke machine kunt u gebruiken voor drainage?

Als er geen water wordt vastgehouden in de drainage is een machine zeer geschikt. Maar welke kunt u dan het beste gebruiken? Dat is onze GKB Drainmaster.

De GKB Drainmaster werkt als volgt:

 • De Drainmaster graaft twee of drie sleuven van 40 mm breed op een onderlinge afstand van een halve meter, haaks op de al bestaande drainage.
 • Het uitgefreesde materiaal wordt via de transportband afgevoerd.
 • De Drainmaster vult de sleuven vervolgens af met drainzand naar wens, vanuit de zandbunker. De achterwielen van de machine drukken het zand in de sleuf aan.

Lees meer over onze GKB Drainmaster

Wanneer is het beluchten van het veld nodig met een beluchtingsmachine?

Zelfs met effectieve primaire en secundaire drainagenetwerken is de beweging van vocht nog steeds afhankelijk van de natuurlijke doorlatendheid van het bodemprofiel en het vermogen van water om voldoende door de wortelzonelaag te stromen, waar beluchting een rol speelt. Eventuele problemen met zware bodemprofielen van de vaargeul zullen tijdens de natte wintermaanden verergeren. Een beluchtingsmachine zorgt ervoor dat:

 • de problemen in verband met oppervlakteverdichting worden geminimaliseerd;
 • de neerwaartse beweging van zuurstof en eventuele nutriëntenopname wordt geoptimaliseerd;
 • optimale voorwaarden voor plantgezondheid worden gecreëerd.

Welke beluchtingsmachine kunt u gebruiken?

Met onze GKB Deep Tine Aerator (DTA) voorkomt u bodemverdichting. De Deep Tine Beluchter (DTA) is verkrijgbaar in vier werkbreedtes. De grootste twee – 2,1 m en 2,6 m – zijn bij uitstek geschikt voor het verdichten van fairways, tot een diepte van 400 mm of zo diep als de omstandigheden op de gegeven dag toelaten. Zoals de naam al zegt, bestaat de machine uit een tandensysteem. Het is mogelijk om de tanden in te wisselen voor soort.

We geven je twee belangrijke tips over de Deep Tine Aerator:

Gebruik de machine alleen als het buiten droog is. Zo voorkomt u nadelige gevolgen voor de gezondheid van planten.

Als er zich een mogelijk aandoet in de aanloop naar de winter, gebruik dan 1 inch tanden met een deiningsniveau dat past bij de bodemgesteldheid om gaten in de grond te creëren, waarmee eventuele regenval wordt afgevoerd.

Lees meer over de GKB Deep Tine Aerator

En wat na het beluchten?

Als de tijd en de middelen het toelaten, kunt het beluchten van uw golfbaan opvolgen met bezanding. Frequente, lichte bezanding op de fairways heeft de volgende voordelen:

 •  Het kan de drainage-eigenschappen van de bovenste wortelzone verbeteren.
 • Het kan de hoeveelheid organische stof die zich ophoopt in de toplaag verminderen.
 • Daarnaast zorgt het voor een omgeving die ook minder bevorderlijk is voor wormen.

Een schijfstrooier zoals de GKB Sandspreader is een snelle en nauwkeurige manier om zand gelijkmatig over de fairway te verdelen. De SP300 heeft een grote trechterinhoud van 3 m3 en een strooibreedte tot 10 m.

Conclusie drainage en beluchting

De hoeveelheid activiteiten die nodig zijn om waterdoorlatende fairways te creëren, zal grotendeels worden bepaald door hun constructie en de mate van spelersaantallen. Bedenk echter dat verdichting veel gemakkelijker is te voorkomen dan te genezen.

Golfbaanonderhoud: deze machines heeft u nodig in 2021

Door onder andere klimaatverandering en strenge eisen van golfclubs en toernooiorganisaties is het onderhouden van golfbanen een steeds grotere uitdaging. Weersomstandigheden worden steeds extremer, terwijl uw baan strak moet blijven. U moet zich als greenkeeper houden aan regels voor bijvoorbeeld pesticide gebruik. Goed materiaal is daarom belangrijk.

GKB ontwikkelde samen met greenkeepers machines voor het groenonderhoud van uw golfbanen. Welke van deze musthaves zijn onmisbaar voor het uitvoeren van uw handelingen? We geven u 5 basiselementen van het onderhoud van golfbanen waarbij onze machines u optimaal kunnen ondersteunen.

1. Verticuteren

Ieder voorjaar uw golfbaan verticuteren beperkt de dikte van de vette viltlaag met organisch materiaal. Daarmee voorkomt u verdichting van de toplaag. Dit doet u bijvoorbeeld met de GKB verticuteermachine de VStrong. De VStrong heeft maar liefst een werksnelheid van 12 km/u. Zo kunt u in ongeveer 1,5 uur uw veld horizontaal en verticaal snijden.

2. Betrouwbaar bezanden

In de piek van het golfseizoen moet het prikken en bezanden van de golfbaan plaatsvinden (helaas tot ergernis van veel golfers). Dit zodat de greens snel mogelijk herstellen en de kwaliteit van uw greens optimaal is. Een goede bezanding zorgt ervoor dat:

 • Water kan verdampen
 • Zuurstof in de bodem komt
 • De hoeveelheid organische stof in de toplaag onder controle blijft

Een zandstrooier met een keurig strooibeeld is de GKB Sand Spreader. We maken deze uitgebreid te configureren machine altijd op maat voor u. De Sand Spreader, met nauwkeurig afstelbare strooischotels is ook te gebruiken voor het vullen van zandbunkers en drainagesleuven.

3. Inzaaien en doorzaaien

Doorzaaien van de golfbaan is elk jaar 1 of 2 keer nodig. Hiermee voorkomt u dat andere grassoorten als straatgras of mossen tot de graslaag kunnen doordringen. De GKB Combiseeder is een multifunctionele doorzaaimachine en erg makkelijk in gebruik. De Combiseeder kenmerkt zich door:

 • een werkbreedte tot wel 240 cm;
 • meerdere verzwaarmogelijkheden voor gebruik op harde velden;
 • het inzaaien van nieuw graszaad na het prikrollen van 1500 gaten;
 • een mes die aan 2 kanten prikt: de prikrollen zorgen tegelijkertijd dat het onkruid verzwakt;
 • het nauwkeurig doseren van de hoeveelheid zaad.

4. Dressen: oppervlakteherstel voor uw golfbaan

Golfbanen beschadigen dagelijks: door bespelen, belopen, berijden en door dieren als vogels, mollen, konijnen en egels. Om het oppervlak van greens en fairways te herstellen, is dressen van uw golfbaan daarom essentieel. Een zandlaag van 1 á 2 millimeter is hiervoor vaak voldoende. Is de samenstelling van uw toplaag al goed? Met onze GKB Ecodresser, hergebruikt u zand uit de bestaande toplaag om deze mee te dressen. Milieubewust dressen dus!

5. Beluchten en diepbeluchten van golfbanen

Met het beluchten van uw golfbaan voorkomt u dat water in de toplaag doordring. Daarnaast versterkt het de waterafvoer naar de ondergrond of drainage, de draagkracht van de bodem en de groeiomstandigheden in de toplaag.
Onze diepbeluchters voor golfbanen zoals de GKB Deep Tine Aerator (DTA) zijn goed in te zetten op golfbanen en greens. De DTA heeft onderstaande unieke eigenschappen:

 • De DTA is duurzamer dan andere diepbeluchters, dankzij zware afgedichte lagers. Dat scheelt in onderhoud.
 • Uniek tand- montagesysteem, waardoor u sneller dan ooit omschakelt van tanden.
 • Een werkdiepte van maar liefst 40cm!

Alles-in-1 onderhoud voor golfbanen: de Sandfiller

Bij GKB bieden we naast gespecialiseerde machines voor de bovenstaande handelingen een uiterst innovatieve combinatiemachine voor golfbaanonderhoud. De GKB Sandfiller combineert verticuteren met verschralen. Deze onderhoudsmachine:

 1. Freest sleuven in uw grasmat
 2. Vult de sleuven nauwkeurig met zand
 3. Drukt uw gras zorgvuldig aan

Bespaar met deze machine op uw onderhoudskosten door de combinatie van zandvullen en verticuteren in één werkgang. U kunt de machine zelfs ook gebruiken voor doorzaaien, door het zand dat u gebruikt te vermengen met graszaad.

Zoekt u een ervaren en betrokken leverancier van machines voor uw golfbaanonderhoud? Wij komen graag met u in gesprek. Neem contact met ons op!

GKB Ecodresser – dress to impress!

Een machine speciaal voor het onderhoud van uw natuurgras sportvelden en golfbanen. Dat is onze GKB Ecodresser. De machine combineert veelvoorkomende handelingen in het grasonderhoud, zoals het omspitten van de toplaag, beluchten, en het egaliseren van de grasmat. Dit maakt deze machine gebruiksvriendelijk en efficiënt, en zeer geliefd onder fieldmanagers wereldwijd.

De prestaties van deze alleskunner in de schijnwerpers.

Hoe dresst de GKB Ecodresser?

 1. De GKB Ecodresser vereffent het terrein en zorgt voor verspreiding van de dressinggrond uit de bestaande toplaag. Zo hoeft u niet meer apart te schaffen en verspreiden. Milieuwinst is een feit.
 2. Ondertussen zorgen de verschillende snijwerktuigen op de machine zoals freesmessen, vaste veldtanden en kouters ervoor dat de grond intensief belucht wordt. Dit gebeurt zowel in de toplaag als in de sublaag, en op deze manier worden zo goed mogelijke ontkiemingsomstandigheden gecreëerd.
 3. De beluchting in combinatie met het voedselrijke materiaal dat bovenop komt te liggen, komt de kwaliteit van uw sportvelden sterk ten goede. De grond wordt losser. En er kan geen onkruid in de toplaag groeien.

3-in-1 dressing machine

De dressing machine heeft een 3-in-1-functie:

 • Doorluchten van de bodem
 • Milieubewust dressen, met eigen grond
 • Creëren van goede zaaiomstandigheden

Gebruiksvriendelijk en efficiënt

U kunt zich voorstellen dat de Ecodresser dankzij deze functies zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt is. Naast deze 3-in-1-functies, zorgt de voorsnijroller ervoor dat schade aan het veld geminimaliseerd wordt. Verende kouters zorgen namelijk bij het verluchten van de bodem voor bescherming tegen steenslagschade.
Voor het egaliseren van het veld zijn ook twee andere accessoires verkrijgbaar:

• een stenenzeef
• een verzameltray

Met behulp van de transportband verspreidt u vervolgens eenvoudig grond of stenen gelijkmatig over de bodem. Zo creëert u eenvoudig een homogene toplaag.

Bekijk hieronder de machine in werking.

Lees ook deze klantervaring van een golfbaan met de Ecodresser!

De resultaten van de GKB Ecodresser

Het beluchten en dressen van de bodem met de Ecodresser zorgt voor:

 • Ontstaan van goede ontkiemingscondities;
 • Betere wortelvorming;
 • Goede drainage (vochtinzinking).

Klinkt interessant!

Wilt u meer weten? Bekijk ook de specificaties van de Ecodresser of neem contact op met onze specialisten. Wij adviseren u graag!

Parker Pitches test GKB VStrong op cricketvelden

We zijn er trots op dat we weer een succesverhaal van een klant kunnen delen. Parker Pitches uit Engeland heeft een GKB VStrong verticuteermachine aangeschaft ter versterking van hun machinepark. De Oost-Engelse sportveldliefhebbers hebben in deze heavy duty machine een geschikte match gevonden en zijn hierover erg te spreken.

Wat doet Parkers Pitches?

Parkers Pitches is een sportveld management bedrijf dat onder andere cricketvelden onderhoudt. Het familiebedrijf wordt gerund door eigenaar Will Parker, een geboren en getogen cricketer die zelf ook de machines bedient. De organisatie is gevestigd in Woolpit, Suffolk en heeft 35 jaar ervaring met het managen van sportvelden. Zij hebben de GKB VStrong getest op de cricketvelden waarvan zij het onderhoud verzorgen. Een uitstekende keuze, want deze verticuteermachine komt op golfbanen en cricketvelden het beste tot zijn recht.

Hoe zijn de ervaringen met de VStrong?

Het bedrijf heeft tijdens het jaarlijkse hectische renovatieseizoen van de cricketvelden goede prestaties neergezet met de VStrong. “We hebben de machine in de herfst echt gepusht. We hebben in deze tijd meer dan 40 cricketvelden gerenoveerd, in 3 richtingen,” vertelt Will. Hij is erg enthousiast over de prestaties van de machine: “We zien dat deze machine fantastische resultaten oplevert, en dat sneller en schoner dan dat we hadden kunnen verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste verticuteermachine op de markt is.”

Wat maakt de VStrong zo’n goede verticuteermachine?

De heavy duty GKB VStrong bezit een krachtige CombiRotor met 3mm hardmetalen verticuteermessen, die star aan de rotor bevestigd zijn. De werkdiepte van de machine is maar liefst 5cm met een werksnelheid van 10 kilometer per uur. En dat betaalt zich uit, legt Will uit: “De machine stelt ons in staat om dieper te verticuteren dan voorgaande jaren, met messen die dichter bij elkaar staan.” De machine snijdt slechts de vettige toplaag weg, waardoor velden zich beter herstellen. “We zien met de VStrong een zeer goede ontkiemingsgraad en een fantastische veldbedekking voor de velden waarbij we de machine hebben gebruikt.”

Bent u benieuwd wat GKB voor uw cricketveld of golfbaan kan betekenen?

We helpen u graag met de oplossing die u nodig heeft. Laat GKB meedenken met de uitdagingen op uw veld. Met de juiste machines krijgen we uw cricketveld in topconditie. Ontdek wat we voor u kunnen betekenen en neem vrijblijvend contact op met een adviseur.

GKB Machines: vooruitstrevend familiebedrijf

Als groenvoorziener of aannemer gaat u voor uw grasmatonderhoud niet zomaar met een willekeurige machinebouwer in zee. En bij uw keuze voor een machineleverancier gaat u niet alleen af op technische productinformatie, maar ook op kwaliteit en betrouwbaarheid. Op onze website heeft u mogelijk al wel gelezen over onze innovatieve onderhoudsmachines voor grasmatten. Maar wat kenmerkt GKB Machines nu eigenlijk? Wat maakt ons bijzonder en wat is belangrijk voor ons? Leer ons kennen!

Gepassioneerd familiebedrijf

GKB Machines is een echt familiebedrijf. Dat merk je aan het feit dat we veel waarde hechten aan een gezonde relatie met onze medewerkers. Maar ook bij onze klanten blijven wij dag in dag uit zoveel mogelijk betrokken. Werken aan goede onderlinge relaties draagt bij aan de kwaliteit van onze samenwerking, en daarmee ook de kwaliteit van onze engineering. Ook profiteert u weer van gepassioneerde medewerkers, die hun werk met plezier doen.

Wij gebruiken de kracht van onze werkers

“The worker is king”, is het motto van GKB Machines. En niet voor niets: we zijn behalve een machinefabriek ook een aannemersbedrijf met bijna 200 mensen die onze machines gebruiken. Omdat deze mensen dé experts zijn in het werken met onze machines, kunnen we deze aan de hand van hun ervaring continu verbeteren. Dit garandeert u een topkwaliteit product waarover écht is nagedacht en dus tijdswinst op uw projecten.

Vooruitstrevende techniek

Al sinds 1985 is GKB bezig met het bouwen van de meest efficiënte en innovatieve onderhoudsmachines voor grasmatten en grasvelden. Onze klanten kunnen onze innovatieve natuurlijke, synthetische en hybride grasmatonderhoudsmachines voor sportvelden absoluut waarderen. De nieuwe GKB Deep Tine Aerator (DTA) is onlangs gelanceerd, en heeft nu al hoge ogen gegooid bij klanten vanwege zijn eenvoud en effectiviteit. We hebben inmiddels al heel wat aanvragen gehad voor demo’s, ondanks dat deze vaak slechts bestaan uit video’s vanwege de coronacrisis.

We zijn altijd op zoek naar kansen

Wat ons bij GKB Machines ook kenmerkt is dat we altijd op zoek zijn naar kansen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we de moed niet laten zakken, dat doen wij dan ook zeker niet. Wij zien genoeg kansen om ondanks de coronacrisis succesvol te blijven. Zo trekken werkzaamheden in de (gemeentelijke) groenvoorziening aan, omdat er steeds meer mensen naar parken en plantsoenen trekken. Inmiddels begint ook de buitensport weer wat aan te trekken. Zo zijn per 1 juli sportwedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan. Ook betaald voetbal mag weer in Nederland, vanaf 1 september. Het is dus belangrijk dat sportvelden weer in optimale conditie worden gebracht voordat het sportseizoen 2020/2021 losbarst.

Wat heeft uw sportveld nodig?

Onze specialisten adviseren u graag over wat uw sportveld nodig heeft om in topconditie te blijven of weer komen. Bel +31 (0)180 642 922 of vul ons contactformulier in. Wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

Voorkom bodemverdichting met de Deep Tine Aerator

Bodemverdichting is een groot probleem voor golfbanen en sportvelden. Als de grond te compact is, gaat de kwaliteit van uw veld snel achteruit. De oplossing? Een intensieve en diepe beluchting van uw golfbaan of sportveld. Dat verstevigt het grasveld.

Bij GKB willen we met onze machine de Deep Tine Aerator (DTA) die oplossing bieden. We vertellen u graag meer over deze innovatie en wat de GKB DTA allemaal kan.

Hoe werkt de GKB DTA?

 1. De GKB DTA gaat steeksgewijs de grond in met pennen, waardoor putjes ontstaan. Optioneel zijn ook holle, conische of dikkere pennen leverbaar.
 2. Door het prikken zorgt de machine ervoor dat oppervlaktewater met lucht vermengd in de bodem terechtkomt. Dit optimaliseert de toplaag van uw sportvelden, zodat deze minder compact wordt.
 3. Hierdoor krijgt wortelvorming weer de ruimte en gaat de kwaliteit van het veld drastisch omhoog.

Wat is het verschil tussen de GKB DTA en de de TopAir?

In ons assortiment vindt u ook onze eerdere beluchter: de TopAir. Deze heeft een werkdiepte van 16 centimeter. Met de Deep Tine Aerator gaan we dieper de grond in: tot wel 40 centimeter.

Voor welke sportvelden is de GKB DTA geschikt?

Wij hebben in totaal vier verschillende modellen van de DTA, geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Deze hebben we hieronder gesorteerd op werkdiepte:

 • DTA120 voor greens: maximale werkdiepte 25 centimeter;
 • DTA160 voor golfbanen en sportvelden: werkdiepte 30 centimeter.
 • De DTA210 en DTA260 modellen zijn meer heavy-duty en zijn geschikt voor diepere beluchting (zoals gebruik door aannemers), met een werkdiepte van 40 centimeter.

Daarom koopt u uw diepbeluchter bij GKB

Een machine die herhaaldelijk de grond in moet prikken voor langere periodes achter elkaar moet degelijk zijn. Daar hebben wij tijdens het ontwerpen van de DTA dan ook rekening mee gehouden. Dat ziet u terug in onderstaande punten:

 • De DTA heeft zware afgedichte lagers op de krukas. Dit maakt de machine duurzamer dan andere diepbeluchters, en scheelt aanzienlijk in onderhoud
 • Snelheid van de tanden is makkelijk aan te passen (3 versnellingen);
 • Makkelijk veranderen van tand door het bevestigingssysteem
 • Wrikhoekversnelling tot 25 graden.

Vraag een demo aan!

Bent u geïnteresseerd in één van onze DTA diepbeluchters? Neem contact op met onze specialisten en zie de machine aan het werk tijdens een live demo.

RDW goedkeuring voor de Sandspreader en Topdrop

Wist u dat landbouw-en bosbouw aanhangwagens en getrokken machines voorzien moeten zijn van een Europese goedkeuring?
Zonder deze goedkeuring mag het voertuig zich niet op de openbare weg bevinden. GKB levert haar machines mét deze Europese goedkeuring. Zo rijdt u veilig én volgens wet van A naar B.

Welke goedkeuringen zijn er?

Er zijn twee soorten goedkeuringen:

1. Een individuele goedkeuring. Hierbij wordt elk voertuig apart beoordeeld en van een goedkeuring voorzien.
2. Een typegoedkeuring. Omdat de Tüv en de Rijkdienst voor Wegvekeer (RDW) beoordeeld hebben dat ons productieproces correct, slim en efficiënt is ingericht, mogen wij zelf de voertuigen keuren. Dit heet ‘typegoedkeuring’ en komt de levertijd en de kosten sterk ten goede.

Wat krijgt u als u onze machines met een Europese typegoedkeuring aanschaf

1. Goedkeuring rijden openbare weg

Ten eerste mag u er officieel mee op de openbare weg rijden. U heeft dus geen aparte aanhanger meer nodig om de Sandspreader of Topdrop naar locatie te brengen.

2. Veilig gebruik

Ten tweede bent u ervan verzekerd dat u de machine veilig op de openbare weg kan gebruiken. Uw machine wordt namelijk afgemonteerd met een Europees goedgekeurde oplooprem, wielremmen, banden, bumper, verlichting en reflectoren.

3. Conformiteitsverklaring

Daarnaast krijgt u een Conformiteitsverklaring, waarin staat dat uw machine zich op de openbare weg mag gegeven. Verzekeringen kunnen hiernaar vragen.

4. Voorbereid op de toekomst

Ten slotte is uw machine voorbereid op de toekomst. Binnen niet afzienbare tijd zullen tractoren en werktuigdragers een nummerplaat gaan voeren. Dit geldt ook voor getrokken machines. Omdat wij de machine van een VIN (Voertuig Identificatie Nummer) voorzien, is uw machine geregistreerd voor gebruik op de openbare weg. Dit is nodig om een nummerbord te mogen voeren. Het VIN wordt ook wel chassisnummer genoemd. Dit nummer geeft het voertuig een unieke identiteit. het is de ‘vingerafdruk’ van het voertuig en staat ingeslagen in een vast deel van uw voertuig.

 

Meer informatie over de Sandspreader en/ of Topdrop?

We gaan graag met u in gesprek om u meer informatie en advies te geven. Neem contact op om een specialist van GKB te spreken.

7 Voordelen: de green van uw golfbaan verzorgen met de Sandfiller

Zowel golfer als greenkeeper wensen niets liever dan een uitblinkende green. Naast een goede rolkwaliteit is ook het beeld van de green belangrijk voor de speelervaring van de golfer. De Sandfiller van GKB combineert verticuteren, verschralen en eventueel doorzaaien in een enkele werkgang. Dit maakt deze machine onmisbaar voor de verzorging van uw golfbaan.

Waarom deze bewerking?

Het klimaat verandert, daarmee wordt de regenval steeds heftiger. Zo verandert ook de verzorging van de golfbaan. Steeds meer golfbanen nemen maatregelen, zoals het verschralen en draineren van de greens met de Sandfiller. Door te verticuteren raak je viltvorming kwijt en komt er zuurstof in de toplaag. Zand aanbrengen zorgt ervoor dat de toplaag verschraalt. Deze bewerkingen leiden tot een sterkere toplaag en verbeteren de waterdoorlatendheid.

Werking Sandfiller

Een freesrotor met verticuteermessen en windvanen frezen de sleuven. Het uitgefreesde materiaal wordt in de opvangbak geblazen. Het zand wordt daarna ingebracht.

7 voordelen:

 1. Milieubewust en economisch beluchten van de grasmat.
 2. Minder kosten door de combinatie van zandvullen en verticuteren in één werkgang.
 3. Verhoogt de speelduur op de greens.
 4. Snellere afvoer van oppervlaktewater door zandsleuven.
 5. Kostenbesparend door geen totale renovatie toe te passen.
 6. Bestaande constructie van het veld blijft behouden.
 7. Intensieve beluchting van toplaag, met daardoor een sneller herstel.

Bonustip: green beluchten

Het beluchten van de green kan tot ergernis leiden van de speler op de golfbaan. Om het herstel van de grasmat te versnellen is het goed om de green door te zaaien. Vermeng het gedroogde zand met graszaad. Zo kunt u met de Sandfiller in een werkgang de green verticuteren, bezanden en doorzaaien.

Meer informatie over de Sandfiller?

Wilt u weten welke verzorging uw golfbaan nodig heeft? We gaan graag met u in gesprek om u meer informatie en advies te geven. Neem contact op om een specialist van GKB te spreken.

Zo maakt u uw sportveld Green Deal proof!

Vanaf 2020 moeten sportveldbeheerders volgens de Green Deal gaan werken. Wat betekent dit praktisch voor sportveld onderhoud en hoe kunt u het beste hiermee omgaan? Ook voor de klanten van GKB Machines heeft dit veel invloed. U leest hier wat dit precies betekend en de meest belangrijke tips.

Wat houdt de Green Deal Sport Transitie in?

Met de Green Deal geldt in 2020 een (grotendeels) een verbod op het gebruik van pesticiden. Dit betekent dat er oplossingen moeten komen, om zonder chemicaliën uw sportveld vrij van onkruid te houden. Omdat met de huidige kennis en kunde nog niet alle problemen op te lossen zijn, is er een transitie tot 2022 in het leven geroepen. Daarbij zullen de regels steeds strikter worden en de uitzonderingen minder. In 2022 moet het sportveld onderhoud volledig chemievrij zijn.

Wat is de juiste aanpak voor de Green Deal?

Ieder sportveld heeft zijn eigen aanpak nodig. Daarom is het belangrijk om te beginnen met het analyseren van het sportveld. Met de metingen op uw sportveld terrein bepaalt u de juiste aanpak voor chemievrij sportveld onderhoud.

Sportveld analyse

Meten is weten. Monitoren is belangrijk en metingen moeten herhaald worden. Per sportveld terrein is een andere aanpak nodig. Afhankelijk van de huidige situatie kan het veel tijd in beslag nemen om volledig pesticidevrij onderhoud uit te voeren. Begin dus zo snel mogelijk.

Op naar pesticidevrij

Onderhoud zonder pesticiden aan uw sportveld gaat niet vanzelf. Maar met de GKB Machines kunnen in ieder geval de onderstaande uitdagingen effectief aangepakt worden.

Welke oplossingen biedt GKB voor chemievrij beheer?

 • Sleepraam – zorgt ervoor dat alle oneffenheden worden verwijderd, dit gebeurt regelmatig in doelgebieden na het spelen.
 • CombiSeeder hier kunt u uw sportveld mee doorzaaien, bijvoorbeeld na speelschade.
 • Combinator gebruikt u om kort wortelende grassen (zoals straatgras), onkruid en vilt op uw veld te bestrijden.
 • TopAir is de machine waarmee u uw veld rolt, belucht of snijdt en Engerlingen en weegbree mee bestrijdt.
 • Ecodresser is een unieke machine om uw veld met eigen dresgrond te dressen. Zo voorkomt u nieuw onkruid van elders op uw veld.

Green Deal proof 2020 in? GKB helpt u daarbij!

Voor chemievrij onderhoud schakelt u GKB in. Wij helpen u om uw sportveld pesticidevrij en in topconditie te houden. Samen kijken we naar welke machines hiervoor geschikt zijn. Regel nu een afspraak met onze specialisten.

Onderhoud van sportvelden en het bezanden ervan

Sportveldonderhoud bezanden: Hoe en waarom zandstrooien?

Zo lang mogelijk genieten van uw sportvelden? Vergeet dan niet dat het bezanden een belangrijk onderdeel van het onderhoud is. Met bezanden wordt de zode minder gevoelig voor regen en blijft de mat het water goed doorlaten. Daarnaast wordt hierdoor de toplaag in de winter stroever, waardoor de grasmat mooier blijft. GKB Machines heeft verschillende machines voor het bezanden. Lees hieronder meer.

Oppervlakte bezanden

Heeft uw veld meer verschraling nodig? Dan kan het bezanden van uw sportvelden de oplossing zijn. Een Sandspreader of Topdrop zijn goede machines voor het onderhoud van uw voetbalveld of golfbaan:

 • Sandspreader: De machine is zeer gebruiksvriendelijk. Slimme kenmerken zijn de vorm van de bunker, wielophanging en de instelbaarheid. Dit zorgt ervoor dat u met precisie uw sportveld gelijkmatig kunt bezanden en in topconditie kunt brengen.
 • Topdrop: Door de snelheid van de borstel en door het secuur af te stellen van de transportband, kunt u met deze machine heel nauwkeurig bezanden. Onze Topdrop is een hoogwaardige borsteldresser, waarmee u diverse materialen op de juiste plek kunt aanbrengen.

Zoden bezanden

Kies voor de Sandfiller of de Drainmaster voor het bezanden van de zoden. De combinatie tussen verticuteren en zandvullen is uitstekend om te verschralen en de drainage op orde te houden. Eerst worden sleuven gefreesd en daarna worden ze gevuld met zand. Verschillende taken zoals: verticuteren, afvoeren en zandvullen worden door de machines al gecombineerd. Het zijn dus ideale machines voor grondig onderhoud aan uw sportvelden:

 • Sandfiller: Met een werkdiepte van 4 cm werkt deze machine in de toplaag van de zoden. De messen zijn leverbaar in 2, 3 en 4 mm dikte en te positioneren op 2, 4, 6 en 8 cm. Deze bewerking wordt alleen op de green van een golfbaan uitgevoerd.
 • Drainmaster: Waar de Sandfiller vooral verschraalt, wordt de Drainmaster vooral ingezet bij specialistisch onderhoud van een voetbalveld. Doordat de drainmaster tot 23 cm diep en 4 cm breed sleuven vult met zand, draineert de grond veel beter dan voor de bewerking. Dit is een goede oplossing wanneer u geen tijd of budget heeft voor een volledige renovatie.

Wat heeft uw sportveld nodig?

Vertel ons wat voor sportveld u heeft en wat de huidige conditie is. Onze specialisten adviseren u graag over wat uw sportveld nodig heeft om in top conditie te blijven of weer komen. Bel +31 (0)180 642 922 of vul ons contactformulier in. Wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

Het onderhouden van kunstgras tennisbanen: hoe doet u dat?

Het onderhouden van kunstgras tennisbanen: hoe doet u dat?

Hoewel kunstgras tennisbanen relatief weinig onderhoud nodig hebben, vindt er na een tijdje zeker lichte erosie plaats. Door het gebruik verschuift namelijk de verdeling van het zand. Ook door temperatuurverschillen zet kunstgras uit of krimpt het. Kunstgras tennisbanen hebben daarom jaarlijks onderhoud nodig. Veel van deze werkzaamheden kunnen goed worden uitgevoerd met de kunstgras onderhoud machines van GKB. Lees meer over de belangrijkste activiteiten die uw kunstgras tennisbaan helpen te onderhouden.

Reinigingsonderhoud kunstgras tennisbanen

Kunstgras reinigen vormt een cruciaal onderdeel van het onderhouden van de baan. Of uw tennisbanen nu standaard of specialistisch onderhoud vergen, ze moeten wel gereinigd worden. Met de kunstgras-reinigingsmachines van GKB kunt u dit makkelijk en snel doen.

Tip: Om de kwaliteit van de tennisbanen te waarborgen, is het belangrijk om op de juiste momenten met de goede borstelmachine het kunstgras op de baan te borstelen. Onderhoud van tennisbanen moet regelmatig plaatsvinden voor de beste resultaten.

Zwerfafval verwijderen

Grof materiaal kan handmatig verwijderd worden. Denk hierbij aan blikjes, chipszakken en ander afval. Klein en fijn materiaal moet vaak mechanisch verwijderd worden. Hiervoor kunt u de Top-Clean een allround kunstgras onderhoud machine inzetten. Deze reinigt de oppervlakte van het kunstgras. Om de tennisbaan in juiste conditie te houden is het belangrijk om dit tijdig te doen, zodat het vuil niet in de mat getrapt wordt.

Bladeren en takken verwijderen

Bladeren, kleine takjes en noten moeten ook verwijderd worden om te voorkomen dat deze in het kunstgras getrapt worden. Gebeurt dit niet, dan heeft dit invloed op de waterdoorlatendheid van de mat. Er kunnen dan namelijk algen en mos gaan vormen. De ideale machine hiervoor is de Leaf-clean. Deze machine verwijdert de bladeren op het veld, zonder het zand op te zuigen.

Diepte reiniging

Afval dat na verloop van tijd toch tussen het zand komt, zal verwijderd moeten worden. De Quick-Clean borstelt het materiaal uit het veld en werpt ze op een zeef. Het fijne materiaal wordt opgezogen, het infill materiaal wordt weer op het veld geworpen en de grotere objecten komen in daarvoor bestemde opvangbakken terecht. Handig! Gebruik deze machine voor het intensief reinigen van het kunstgras.

Randen reinigen

Aan de randen van de tennisbaan is de vervuiling van het veld meestal het ergst. Dit doet afbreuk aan het beeld van uw veld en kan gevaar opleveren door het gladde mos. Daarom is er vooral langs de randen intensieve reiniging nodig. De RotoBrush is een geschikte borstelmachine om de mat te reinigen en mosvrij te maken. Door de extra stugge en korte haren op de roterende borstel wordt het materiaal agressief uit de grasmat geborsteld.

Vezels opborstelen

Het bespelen van het veld zorgt ervoor dat de grasvezels platgedrukt worden. Door het veld met een harde bezem – zoals de T-Brush te borstelen, komt de vezel weer overeind.

Decompactie

Wanneer het infill erg gecompacteerd is, zal het opborstelen van de vezel op een gegeven moment niet meer genoeg zijn. Het infill materiaal zal losgewrikt en gedecompacteerd moeten worden. Het resultaat? Betere demping en balstuit op het veld.

Onderhoud tennisbanen: Wat moet ik met mijn tennisbaan?

Iedere tennisbaan vergt uniek onderhoud. We helpen u graag bij het uitkiezen van de juiste onderhoudsmachines voor uw kunstgras tennisbanen. Bel +31 (0)180 642 922 of vul ons contactformulier in. Onze specialisten nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Sandfiller ‘geen gaatjes, maar sleufjes’ viert lustrum

Schoon verticuteren en bezanden in één werkgang.

GKB machines kwam al in 2008 met de Sandfiller. De machine werd revolutionair genoemd ten opzichte van het door Pols Zuiderland geïmporteerde Graden Contour Sand Injection- systeem. Ook de Graden is een zelfrijdende machine die de toplaag verbetert door gelijktijdig te verticuteren en de ontstane sleufjes te bezanden. Deze machine heeft evenwel het gezelschap nodig van minstens twee mensen, die constant de zandbunker bijvullen. Bij de GKB Sandfiller gaat dat anders. De zandbunker heeft een grote capaciteit, waardoor deze niet constant bijvulling nodig heeft. Bovendien werpt de machine geen restmateriaal op de green, zoals zijn soortgenoot dat doet. Greenkeepers hoeven dus na afloop van de bezanding niet met een blazer en een zuiger de green op om het vilt en grasresten op te ruimen. Lees meer.