Beperk verspreiding kunstgras vulmateriaal met enkele simpele stappen

Met een kunstgrasoppervlak  is het mogelijk om grote aantallen mensen te laten spelen en te genieten van sport. Dit heeft de populariteit van het materiaal behoorlijk versterkt. Zoals bij elk technisch product is het echter belangrijk dat een kunstgrasveld op zo’n manier wordt gebruikt dat ook de negatieve impact die het heeft op de omgeving, wordt geminimaliseerd. Een belangrijk aspect daarvan is om bij zowel gebruik als onderhoud van het product de verspreiding van vulmateriaal te minimaliseren.

 

Guidance on how to Minimize Infill Dispersion into the Environment

De EMEA Synthetic Turf Council (ESTC), in samenwerking met het European Standards Committee (CEN), heeft hierover een technisch rapport opgesteld: Guidance on how to Minimize Infill Dispersion into the Environment – waarin wordt beschreven hoe door toepassing van enkele eenvoudige ontwerp-, bedienings- en onderhoudsprocedures de zogenaamde infill-vervuiling kan worden tegengegaan.

In het rapport wordt uiteengezet hoe de voorziening voor het minimaliseren van deze effecten reeds begint tijdens de planning en bouw van het complex.  Zodra het kunstgrasveld geplaatst wordt, kan de aandacht uitgaan naar verdere eenvoudige maatregelen. Zoals de montage van lage insluitingsbarrières rond de omheining om de invulling te helpen behouden, zonder dat het zicht op het speelveld voor de toeschouwers beperkt wordt. De decontaminatiematten en/of schoeisel-reinigingsstations moeten ook worden geïnstalleerd op een manier zodat snel en gemakkelijke reinigen van laarzen of ander schoeisel na het spel wordt bespoedigd. Een eventuele uitsparing voor het opvangen van het vulmateriaal bij deze reinigingsstations, moet op de juiste manier worden gefilterd om te voorkomen dat het verzamelde materiaal met het regenwater wegspoelt. Ook buiten het complex moeten de aangrenzende oppervlakteafvoeren op de juiste manier worden beschermd met afdekkingen en slibemmers om te voorkomen dat het vullingsmateriaal tijdens slecht weer in het regenwaterafvoersysteem terechtkomt.

Er zijn, in goed overleg met de fabrikant en/of installateur, tal van andere maatregelen die kunnen worden toegepast in en rond de bouwfase. De leverancier kent de gemakkelijkste en meest effectieve methoden om migratie van het materiaal te minimaliseren. Met het gebruik van een synthetisch oppervlak zal het vullingsmateriaal namelijk van nature de neiging hebben om zich naar naar de omtrek van het veld te verspreiden. Zorgvuldig onderhoud zorgt ervoor dat het materiaal wordt terug getransporteerd naar de gebieden met een hoger gebruik, daar waar dit nodig is voor de stabiliteit van het oppervlak en de bespeelbaarheid van het veld. De eenvoudigste manier om dit te doen is door regelmatig borstelen van het oppervlak.

 

Welke borstel?

De meest geschikte borstel voor een oppervlak wordt vaak door de fabrikant geadviseerd en wij raden aan dit advies op te volgen om het risico op onnodige schade of slijtage aan het veld te verminderen. GKB heeft een reeks borstelopties, waaronder de 4 m brede borstel, voor snelle oppervlaktedekking met hydraulisch opvouwbare vleugels, voor handig transport en opslag.  De GKB Quick-Brush kan worden geconfigureerd met een reeks optionele extra’s, waaronder een hark of rubberen afwerkingsmat om aan uw specifieke vereisten te voldoen.

Ook heeft GKB de Rotobrush, speciaal ontworpen voor het borstelen van de omtrekgebieden.  De roterende borstelkop op de arm van de Rotobrush kan schakelen tussen bediening met de klok mee en tegen de klok in. De stijve borstelharen vangen het opgehoopte vulmateriaal effectief op en transporteren het naar het midden van het speeloppervlak.  Samen met het herverdelen van het vulmateriaal is het borstelen van de randen van een kunstgrasveld ook cruciaal om te voorkomen dat mos, algen en andere verontreinigingen zich verspreiden.

Het gebruik van de GKB Rotobrush om het omliggende terrein te onderhouden, zorgt voor veel lagere verspreidingshoeveelheid van vulmateriaalvervuiling in vergelijking met andere traditionele methoden om de randgebieden schoon te houden. Met name het gebruik van een bladblazer raden wij ten zeerste af. Wees echter ook voorzichtig bij het gebruik van een borstel met een verticale rotatie. Hiermee kan het gebeuren dat vulmateriaal van het oppervlak afgeveegd wordt.

Bij het borstelen of het gebruik van andere onderhoudsgereedschappen of reinigingsmiddelen, is het onvermijdelijk dat er wat vulmateriaal op de borstelharen en carrosserie wordt verzameld.  Zorg er dus te allen tijde voor dat de machine grondig wordt gereinigd voordat deze het speeloppervlak verlaat. Idealiter zodra de klus is voltooid, moet de apparatuur veilig worden opgeslagen op een harde ondergrond, op een plek die niet afvloeit naar de omgeving. Zoals reeds vermeld, kunnen slibvallen helpen om de overloop naar de waterwegen te verminderen. Deze moeten vervolgens regelmatig worden gecontroleerd en geleegd om te zorgen dat ze effectief blijven.

 

De effecten van de natuur

Naast de natuurlijke verplaatsing die gepaard gaat met spel en onderhoud, kunnen de effecten van moeder natuur ook van invloed zijn op de hoeveelheid verspreiding.  Een doeltreffend aangelegd speelveld heeft een camberelement om het vormen van plassen te helpen voorkomen – des te groter het camber, des te groter de kans dat vulmateriaal zich ophoopt aan de randen van het speelveld na perioden van zware regenval.  Het beheersen van sneeuwval is een andere situatie waarin vulmateriaal zich op ongewenste wijze kan verplaatsen. Alleen als het absoluut noodzakelijk is, kan men proberen sneeuw van een kunstmatig oppervlak te verwijderen. Het risico daarbij is dat men  grote hoeveelheden vulmateriaal verwijdert en dientengevolge een deel van het grastapijt zal verdampen.  Als sneeuw wordt opgeruimd voor de toeschouwers van het veld, moeten er opnieuw voldoende geprepareerde omtrekranden zijn om de verplaatsing van vulmateriaal te beperken wanneer de (sneeuw)ophopingen beginnen te ontdooien.

Het gebruik van enkele van de besproken tools en technieken helpt om ervoor te zorgen dat het vulmateriaal daar blijft waar het nodig is en vermindert daarnaast de hoeveelheid extra vulmateriaal die nodig is om het oppervlak van de grasmat op het gewenste niveau te houden.  Het ESTC-rapport schetst zes aanvullende overwegingen om bij het uitvoeren van infill-top-ups het mogelijke besmettingsniveau te verlagen:

  • Inspecteer de levering van invulmaterialen persoonlijk om ervoor te zorgen dat de verpakking niet beschadigd of open is.
  • Bewaar de materialen veilig totdat ze nodig zijn, in een omgeving waar de verpakking niet zal afbreken of beschadigd raken.
  • Open de zakken in de beslotenheid van het veld – vervoer geen losse vulling van de opslaglocatie naar de plaats.
  • Zorg ervoor dat het oppervlak gebruiksklaar is en dat de juiste inperkingsmaatregelen voorafgaand aan de operatie genomen zijn.
  • Verzamel en bewaar de lege invulverpakking voordat u ze van het veld verwijdert.
  • Reinig de apparatuur die wordt gebruikt bij het ‘opwaarderen’ grondig voordat u ze terugbrengt naar de opslagruimte.

Als het gaat om het beheersen van de verspreiding van nieuw vulmateriaal, moeten vergelijkbare principes worden gebruikt als welke werden besproken voor het borstelen. Gebruik bijvoorbeeld geen strooimachines om nieuw vulmateriaal te verspreiden. Dit brengt het risico met zich mee dat materiaal buiten het speelveld wordt gegooid. Voor de distributie van alle soorten vulmateriaal – zand, SBR rubber, TPE rubber of kurk – beschikt de GKB Vuller, over een 3m3 hopper en nauwkeurige distributie-aanpassingen om een precieze hoeveelheid materiaal precies daar te ‘droppen’ waar het nodig is.  De Vuller kan rijden met een maximale snelheid van 15 km / h, over een werkbreedte van 1,5 m per pas, terwijl de draaibare bestuurdersstoel garandeert dat de machine gemakkelijk in meerdere richtingen kan worden bediend.

 

Meer informatie

Meer informatie over ‘best practices’ voor het onderhoud van synthetische oppervlakken kan worden verkregen via de EMEA Synthetic Turf Council , waarvan GKB Machines lid is.  De ESTC is een branchevereniging voor de kunstgrasindustrie in de EMEA-regio – het doel en doel om het werk van degenen die actief zijn in de sport- en landschapssector te dienen, te promoten, te ontwikkelen, te laten groeien en te bepleiten.